ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Ειδικευόμαστε στη μετάφραση των ακόλουθων ειδών κειμένων:

  • Πρωτόκολλα και έντυπα συγκατάθεσης κλινικών μελετών
  • Περιλήψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντων, Επισημάνσεις και Φύλλα Οδηγιών Χρήσης
  • Μονογραφίες προϊόντων
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Ενημερωτικά φυλλάδια
  • Συμβάσεις Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών
  • Αλληλογραφία από & προς τον ΕΟΦ
  • ΦΕΚ, εγκύκλιοι και κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης
  • Ιατρικά άρθρα

Η μετάφραση ιατροφαρμακευτικών & κτηνιατρικών κειμένων είναι μια ιδιαιτέρως απαιτητική εργασία καθώς εκτός από την άριστη γνώση της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση της ολοένα αυξανόμενης – λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων – ιατρικής, φαρμακευτικής και κτηνιατρικής ορολογίας, ενώ είναι απαραίτητες και οι γνώσεις χημείας και βιολογίας.

Η πολυετής πείρα και εξοικείωση με τους συγκεκριμένους τομείς, η χρήση έντυπων/ηλεκτρονικών πηγών, λεξικών και βάσεων ορολογίας σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων μεταφραστικής μνήμης συμβάλλουν στην παραγωγή μεταφράσεων που πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και έχουν οδηγήσει στη μακροχρόνια συνεργασία με πολυάριθμες φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες διεξαγωγής κλινικών μελετών που εδώ και χρόνια μας εμπιστεύονται για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό μας.