ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση των ακόλουθων ειδών κειμένων:

  • Πανεπιστημιακά πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
  • Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά (πιστοποιητικά γέννησης, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης/γάμου/θανάτου, άδειες οδήγησης κλπ)
  • Νομικά έγγραφα
  • Φορολογικά έγγραφα

με δυνατότητα επικύρωσης για χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους ακόλουθους γλωσσικούς συνδυασμούς:

Αγγλικά <> Ελληνικά

Γαλλικά <> Ελληνικά

Γερμανικά <> Ελληνικά

Ιταλικά <> Ελληνικά

Ισπανικά <> Ελληνικά

Ολλανδικά <> Ελληνικά

Σουηδικά <> Ελληνικά

Πολωνικά <> Ελληνικά

Ρώσικα <> Ελληνικά

Ουκρανικά <> Ελληνικά

Τσέχικα / Σλοβάκικα <> Ελληνικά

Σέρβικα / Κροάτικα <> Ελληνικά

Βουλγάρικα <> Ελληνικά

Ρουμάνικα <> Ελληνικά

Αλβανικά <> Ελληνικά

Τούρκικα <> Ελληνικά